☸️ La vida

Español

Albanés

  • muerte
  • --
  • sexo (acto sexual)
  • --
  • sueño (ganas de dormir)
  • gjúmë (m)
  • sueño (al dormir; anhelo)
  • ëndërr (f, def ëndrra)
  • vida
  • jétë (def jéta, pl jétë) • (en mi ~) në jetën time • (v.'lleno')