👌 Adjetivos que indican valoración

Español

Albanés

 • adecuado
 • --
 • agradable
 • i këndshëm / e këndshme
 • bello
 • i búkur / e búkur
 • bonito (adj)
 • i búkur / e búkur
 • bueno
 • i mírë / e mírë • (es bueno que te relajes) ësthë mirë të pushosh • (siempre hacemos buen café aquí) ne gjithmonë bëjme kafe të mira atje
 • excelente
 • --
 • favorito
 • i/e parapëlqýer, i/e preferúar • (mi estación favorita) stina ime e parapélqyer, stina ime e preferuar • (el amarillo es mi color favorito, GT inv) e verdha është ngjyra ime e preferuar
 • horrible
 • --
 • injusto
 • --
 • interesante
 • interesant/-e
 • inútil
 • --
 • justo (adj)
 • --
 • malo
 • keq, i keq / e kéqe • (no es malo que descanses un poco) nuk ësthë keq të pushosh pak • (el tiempo en invierno no es malo) koha në dimër nuk ësthë e keqe
 • maravilloso
 • --
 • mejor
 • (es mejor que no vayamos al teatro hoy) ësthë më mirë të mos shkojmë në teatër sot
 • peligroso
 • --
 • peor
 • --
 • perfecto
 • (~! =nada que decir) s'ka të shárë
 • razonable
 • --
 • seguro (adj)
 • --
 • terrible
 • --
 • útil
 • i dobishëm