☯️ Otros nombres relacionados con el tiempo

Español

Albanés

 • fecha (incluye ejs de fechas)
 • datë • (el 22 de septiembre de 2004) …më 22 shtator 2004 • (¿qué fecha es hoy? -hoy es 12 de junio de 2012) sa është data sot? / ç'datë është sot? -sot është 12 qershor 2012 • (Tirana, 12-02-2012) Tiranë, më 12.02.2012 (më dymbëdhjetë shkurt dy mijë e dymbëdhjetë) • (el lunes 18 de febrero de 2012) të hënën, më 18 shkurt 2012 • (el verano empieza el 21 de junio) vera fillon më 21 qershor
 • final (n)
 • --
 • futuro
 • (en el ~) në të ardhmen • (el ~ de Albania) e ardhmja e Shqipërisë
 • ocasión
 • --
 • oportunidad
 • --
 • pasado (n)
 • --
 • plazo
 • --
 • presente (n)
 • --
 • principio (tb: al p de)
 • --
 • prisa (tb: darse ~)
 • --
 • vez (v.tb.'algunas veces', 'a veces')
 • herë • (una vez) njëhérë