🙅 Otros indefinidos

Español

Albanés

  • cualquier
  • ('any, anything') asnjë (!verif)
  • mismo
  • --
  • otro
  • tjetër (v-pr: y de otros civiles: dhe civilëve të tjerë)
  • tal
  • (¿qué tal?) ç'kemi, (coloq) ç'kena?