⌚ Preposiciones de tiempo

Español

Albanés

 • a (tiempo)
 • (a las ocho) në orën tetë • (a las diez) në orën dhjetë • (a las nueve y media) në orën nëntë e gjysmë
 • a eso de (horas)
 • (almorcé a eso de las once porque tenía hambre) hëngra drekë rreth orës njëmbëdhjetë sepse kisha uri
 • a partir de
 • (a partir de enero de este año) nga janari i këtij viti
 • alrededor de (aprox, tiempo)
 • --
 • antes de
 • --
 • después de
 • pasi (!ej, uso, verif) • (es la prueba de que hay vida después de la política) …është dëshmi se ka jetë pas politikës
 • durante
 • (durante los estudios) gjatë studimeve
 • en (tiempo)
 • (en enero) në shkurt • (en 2012) në vitin 2012, në 2012-ën (2012: dy mijë e dymbëdhjetë)
 • hace
 • _ më parë (!) • (hace algún tiempo) pak kohë më parë
 • mientras (1º conj; v. tb. 'mientras tanto')
 • kúrse ('while, whereas') • ('whereas') ndërsá