🎨 Colores

Español

Albanés

 • amarillo
 • i/e i verdhë • (las flores son amarillas) lulet janë të verdha • (lo ~) të vérdhë-t (nt) • (el amarillo es mi color favorito, GT inv) e verdha është ngjyra ime e preferuar
 • azul
 • blu • (azul cielo) i / e káltër • (el cielo está azul) qielli ësthë i kaltër • (el mar está azul) deti ësthë blu
 • blanco (adj)
 • i bárdhë / e bardhë
 • gris
 • gri
 • marrón
 • --
 • naranja (color)
 • --
 • negro (adj, color)
 • i zi / e zézë • (lo negro, negrura) të zí-të (nt)
 • rojo
 • i kuq / e kúqe • ((ella) tiene flores rojas) ajo ka lule të kuq • (mirad esa bandera roja) shikoni atë flamurin e kuq
 • rosa
 • --
 • verde
 • i/e gjelbër, jeshil (!ej)
 • claro
 • --
 • oscuro
 • --