😶 Pronombres indefinidos

Español

Albanés

  • algo
  • --
  • alguien
  • njerí (def -u) (=ser humano) (!uso)
  • nada (v.tb.'de nada')
  • (es difícil que no digas nada) është e vështirë të mos thuash asgjë
  • nadie
  • (nadie respondió) askush nuk u përgjigj • (Sali Berisha se ha autoexcluido de un proceso al que nadie lo ha invitado) Sali Berisha është vetpërjashtuar nga një proces ku nuk e ka ftuar askush
  • todo el mundo
  • të gjithë (m pl) / të gjitha (f pl) • (~~~ miente) të gjithë gënjejnë