💹 Adjetivos relacionados con el dinero

Español

Albanés

  • barato
  • i/e lírë (=libre)
  • caro
  • i / e shtrénjtë • (la electricidad es cara en este país) energjia elektrike është e shtrenjtë në këtë vend
  • gratis
  • --
  • pobre
  • --
  • rico
  • --