👧 Adjetivos relacionados con la edad

Español

Albanés

  • antiguo
  • --
  • joven
  • i rí / e ré / të rinj / të reja • (jóvenes, bajo techo con sus padres) të rinjtë, nën një çati me prindërit • (el niño es joven) djali ësthë i ri
  • moderno
  • --
  • nuevo
  • i ri / e re / të rinj / të reja • (el libro es ~) libri është i ri • (el presidente ruso ha presentado las nuevas armas de su país) presidenti rus ka prezantuar armët e reja të vendit të tij
  • viejo
  • (adj) i/e vjétër • (n) plak / plákë