👉 Demostrativos

Español

Albanés

 • este (dem)
 • ky / (f) kjo / (pl) (m) këta, (f) këto _ • (decls) (sg) (m) [N ky A këtë D këtij G i/e këtij AB (prej) këtij], (f) [N kjo A këtë D kësaj G i/e kësaj AB (prej) kësaj], (pl) (m) [N këta A= D këtyre G i/e këtyre AB (prej) këtyre], (f) [N këto A= D këtyre G i/e këtyre AB (prej) këtyre] • (este hombre es médico) ky burrë ësthë mjek • (estas mujeres son actrices) këto gra janë aktore • (esta mujer) kyo gruaja • (a partir de enero de este año) nga janari i këtij viti
 • ese (dem)
 • ai / ajo / ata / ato _ • (sg) (m) [N ai A atë D atij G i/e atij AB (prej) atij], (f) [N ajo A atë D asaj G i/e asaj AB (prej) asaj], (pl) (m) [N ata A = D atyre G i/e atyre AB (prej) atyre], (f) [N ato A ato D atyre G i/e atyre AB (prej) atyre] • (esa mujer es alemana) ajo grua ësthë gjermane • (esos hombres son españoles) ata burra janë spanjollë
 • aquel (dem)
 • ai / ajo / ata / ato _ • (sg) (m) [N ai A atë D atij G i/e atij AB (prej) atij], (f) [N ajo A atë D asaj G i/e asaj AB (prej) asaj], (pl) (m) [N ata A = D atyre G i/e atyre AB (prej) atyre], (f) [N ato A ato D atyre G i/e atyre AB (prej) atyre]
 • este (pron (ant: éste))
 • ky / (f) kjo / (pl) (m) këtá, (f) këtó • (éste es Denisi) ky është Denisi • (éstas son Elida y Dorina) këto janë Elida dhe Dorina • (éste es un buen estudiante) ky është një student i mirë • (ésta es una buena estudiante) kjo është një studente e mirë
 • ese (pron (ant: ése))
 • ai / ajo / ata / ato
 • aquel (pron (ant: aquél))
 • ai / ajo / ata / ato
 • esto
 • kjo
 • eso (v.tb. 'eso de, a')
 • --
 • aquello
 • --