📗 Publicaciones y escritos

Español

Albanés

 • carta (misiva)
 • létër (f, def letra)
 • correo
 • --
 • diccionario
 • fjalor (def fjalori, pl fjalorë)
 • documento
 • --
 • formulario
 • --
 • foto
 • --
 • guía (nf (libro etc))
 • (!sdo) shoqërúes (m)
 • informe
 • --
 • libro
 • libër (m, def libri, pl libra) • (el ~) libri [decl 'libër': (indef) (sg) NA (një) libër, D (një) libri, G i/e (një) libri, B (prej) (një) libri; (pl) NA (disa) libra, D (disa) librave, G i/e (disa) librave, B (prej) (disa) librash; (def) (sg) N libri A librin D librit G i/e librit, B (prej) librit; (pl) NA librat D librave G i/e librave B (prej) librave]
 • publicación
 • publikim (def -i, pl indef -e)
 • página
 • faqe (def faqja)
 • revista
 • revístë (def revísta, pl revísta)
 • sello
 • --
 • sobre (n)
 • --
 • tarjeta
 • --
 • álbum
 • --