⛩️ La religión

Español

Albanés

 • Dios (nombre propio)
 • --
 • Navidad
 • (la ~ es el 25 de diciembre) Krishtlindjet janë më 25 dhjetor • (Feliz Navidad) gëzuar Krishtlindjet
 • alma
 • shpirt • (el bolígrafo es la lengua del alma) stilolapsi ësthë gjuha e shpirtit
 • clero
 • --
 • cruz
 • --
 • dios ( [unificar 1/2?])
 • --
 • espíritu
 • --
 • hechizo
 • --
 • iglesia
 • kishë
 • mezquita
 • xhami (v.'votar')
 • moral (adj, n)
 • --
 • oración (Rel)
 • --
 • religión
 • fé (f, def: feja)
 • sacrificio
 • --
 • tumba
 • --