💼 Verbos de movimiento transitivos

Español

Albanés

 • abandonar
 • (!'leave') dal [PR dal del del, -- dilni; IF dilja; S --, të dalësh, të dalë; I dil]
 • agitar
 • --
 • alcanzar
 • ('reach, approach') afrohem [afru afrova (!cuál PS?) PP afruar] • (ej acuerdo) arrij (alcanzan un acuerdo sobre el gas: arrijnë marrëveshje për gazin)
 • apretar
 • --
 • arrastrar
 • --
 • caérsele
 • --
 • colgar
 • --
 • conducir
 • --
 • cruzar
 • --
 • dar la vuelta (a un objeto, voltearlo)
 • --
 • dar la vuelta (a un lugar, recorrerlo)
 • --
 • empujar
 • --
 • enviar
 • (le envié una carta a mi amigo albanés) i dërgóva létër míkut tim shqiptár
 • escalar
 • --
 • estirar
 • --
 • extraer
 • --
 • guiar
 • --
 • levantar
 • ngre [ngre ngre ngre, -- ngrini --; S -- ngresh ngrejë; IF ngrija; I ngri]
 • llevar
 • --
 • meter
 • --
 • mover
 • --
 • pasar (vt espacio)
 • (entrar) hýj • (¿podemos ~?) a hýjmë brénda?
 • perseguir
 • --
 • pisar
 • --
 • rodear
 • --
 • sacar
 • --
 • traer
 • sjell [PR sjell sjell sjell, -- sillni --; S -- sjellësh sjellë; IF sillja; I sill]
 • transportar
 • --
 • trasladar
 • --