🌩️ Meteorología

Español

Albanés

 • calor
 • të nxehtë-t (nt), ngrohtësí (!princ?) • (hace calor) është vapë, bën vapë • (hace mucho ~) bën shumë vapé • ('it's warm') është ngrohtë
 • clima
 • klímë (def: klíma; pl: klíma)
 • frío (n)
 • (el ~) të ftóhtë-t (nt) • (hace frío) është ftohtë
 • grado
 • --
 • lluvia
 • shí (def shíu, pl shíra)
 • niebla
 • mjégull (f) -a, mjérgull (f) • (hay ~) ka mjégull • (hace ~) është me mjegull, ka mjegull
 • nieve
 • (dë)bórë, bórë (def bóra)
 • relámpago
 • --
 • temperatura
 • --
 • tiempo (Meteo)
 • kóhë (def kóha, pl kóhë) • (¿qué tiempo hace hoy?) si është koha sot? • (hace buen tiempo hoy) koha është e mirë sot • (hace mal tiempo hoy) koha është e keqe sot • (odio el tiempo aquí) e urrej motin këtu
 • tormenta
 • furtúnë
 • viento
 • érë • (hace viento) është me erë, frýn érë (lit 'sopla viento')