📰 Artículos

Español

Albanés

  • el
  • (sg) (m) -i, (ns en -g/-h/-k) -u, (-ë > -i burrë burri); (f) (-ë > -a; -i > -ia) -a/-ja, (-e sin acentuar: -ja (shoqe shoqja), voc acentuada: -ja kafene kafeneja) (nt) -t (v.'(nombres)')
  • un
  • një, -- • (en una entrevista para…) në një intervistë për
  • lo
  • --