🎠 Meses del año

Español

Albanés

 • enero
 • janár (def -i), Janári • (en enero) në janar
 • febrero
 • shkurt (def shkúrti) • (en ~) në shkurt
 • marzo
 • márs -i • (en marzo del año 1999) në mars të vitit 1999
 • abril
 • príll -i
 • mayo
 • máj -i
 • julio
 • korrik (def -u)
 • junio
 • qershór -i • (…a las eleccioens del 8 de junio) …të zgjedhjeve të 8 qershorit
 • agosto
 • gúsht (def -i)
 • septiembre
 • shtatór (def: shtatóri)
 • octubre
 • tetór (def: tetóri)
 • noviembre
 • nëntór -i
 • diciembre
 • dhjetór (def -i)