😘 Acciones dirigidas a personas

Español

Albanés

 • abrazar
 • --
 • acompañar
 • --
 • besar
 • --
 • confiar (en)
 • --
 • cuidar
 • --
 • dejar en paz
 • --
 • identificar
 • --
 • invitar
 • (Sali Berisha se ha autoexcluido de un proceso al que nadie lo ha invitado) Sali Berisha është vetpërjashtuar nga një proces ku nuk e ka ftuar askush
 • molestar
 • --
 • perdonar
 • --
 • sorprender
 • --
 • tratar (tr/intr)
 • --