🚩 Países, nacionalidades e idiomas

Español

Albanés

 • Alemania
 • Gjermani, Gjermania
 • América
 • --
 • Argentina
 • --
 • Brasil
 • Brazil (def: Brazili) • (Filip vive en Brasil) Filipi banon në Brazil • (Filip es de Brasil) Filipi ësthë nga Brazili
 • China
 • Kinë (def: Kina)
 • Egipto
 • Egjipt (def: Egjipti)
 • España
 • Spanjë (def: Spanja)
 • Estados Unidos
 • (inf) Amerikë (def: Amerika) • (formal) Shtetet e Bashkuara të Amerikës, SHBA (pron: shëbëa) • (en los ~) në Shtétet e Bashkúara • (soy de los EEUU) jam nga Shtetet e Bashkuara
 • Francia
 • Fráncë (f, def: Franca)
 • Grecia
 • Greqi, Greqia
 • India
 • --
 • Indonesia
 • --
 • Italia
 • Italí (def: Italía)
 • Japón
 • Japoni (Japonia)
 • México
 • Meksikë (Meksika)
 • Nigeria
 • --
 • Portugal
 • (en Portugal) në Portugali
 • Reino Unido
 • --
 • Rusia
 • Rusi (def: Rusia)
 • Turquía
 • Turqi
 • africano
 • --
 • alemán
 • (adj) gjerman/-e, (n) gjerman (def -i, pl -ë) / gjermane (pl =) • (idioma) gjermanisht
 • americano
 • --
 • argentino
 • --
 • brasileño
 • (n/adj) brazilian / braziliane
 • chino
 • kinez/-e • (idioma) kinezisht
 • egipcio
 • egjiptian/-e
 • español
 • (n/adj) spanjoll / spanjolle • (idioma) spanjisht • (estos hombres son españoles) ata burra janë spanjollë
 • estadounidense
 • amerikán / amerikane • (n) amerikán (def amerikáni, pl amerikanë) / amerikane (pl =) • (soy ~ [chica]) jam amerikane
 • francés
 • (n) francéz (def -i, pl -ë) / francéze (pl =) • (idioma) frëngjísht, (?) francéz • (soy francesa) jam franceze
 • griego
 • grek/-e, (idioma) greqisht
 • indio
 • --
 • indonesio
 • --
 • inglés
 • (idioma) anglisht (!def?) • (no hablo ~) nuk flas anglisht • (n/adj) anglez / -e • (soy ~) jam anglez • (el inglés es un idioma) anglishtja ësthë një gjuhë
 • italiano
 • (n) italián / italiáne • (idioma) italísht • (la señora Paola es italiana) zonja Paola është italiane
 • japonés
 • japonez/-e, (idioma) japonisht
 • mexicano
 • meksikan/-e
 • portugués
 • (idioma) portugalisht
 • ruso
 • rus/-e • (idioma) rusisht
 • turco
 • turk/-e, (idioma) turqisht
 • África
 • --
 • árabe
 • --