🤝 Verbos relacionados con transacciones económicas

Español

Albanés

 • adquirir
 • --
 • ahorrar
 • --
 • alquilar
 • --
 • calcular
 • --
 • cobrar
 • --
 • comerciar
 • --
 • comprar
 • blej (cl1) [PR blej blen blen; IF blija; PS bleva bleve bleu, blemë bletë blenë; S --, të blesh të blejë; I bli]
 • costar
 • --
 • deber (v; v.tb.'deberías')
 • (no debemos ir allí) ne duk duhet të shkojmë atje
 • elegir
 • zgjedh [PR zgjedh = =, zgjedhim zgjedhni zgjedhin; S zgjedhësh zgjedhë, IF zgjidhja zgjidh]
 • exportar
 • --
 • ganar (sueldo, recompensa)
 • --
 • gastar
 • --
 • importar (vt)
 • --
 • invertir
 • --
 • malgastar
 • --
 • negociar
 • --
 • pagar
 • paguaj [PR paguaj paguan paguan -- paguani --; S -- paguash paguajë; IF paguaja; I paguaj] • (Tom pagó tres dólares por un sándwich) Tomi pagoi tre dollarë për një senduiç
 • recaudar
 • --
 • supervisar
 • --
 • valer ((v.tb.vale))
 • --
 • vender
 • shes [PR shes shet shet, -- shitni --; S -- shesësh shesë; IF shitja / shisja; I shit]
 • venderse
 • --