🔍 Verbos de búsqueda

Español

Albanés

 • buscar
 • (estoy buscando…) po kërkoj…
 • descubrir
 • --
 • encontrar
 • gjéj [PR gjej gjen gjen, -- gjeni; IF gjeja; S --, të gjesh, të gjejë; I gjej]
 • explorar
 • --
 • perder (v.irr (-ie-))
 • --
 • registrar
 • --