🎢 Días de la semana

Español

Albanés

 • lunes (pl =)
 • e hënë (def e hëna, pl -a) (Gheg: /e hanë/, Gheg-sur: /e hon/) • (el ~) të hënën • (de lunes a viernes) nga e hëna deri të premten
 • martes (pl =)
 • e martë (def e marta, pl -a) (Gheg sur: /e mort/) • (el ~) të martën
 • miércoles (pl =)
 • e mërkúrë (def e mërkura) • (el ~) të mërkúrën
 • jueves (pl =)
 • e énjte (def: e enjtja) (pron coloq: e ejte) • (el ~) të énjten
 • viernes (pl =)
 • e prémte, def e premtja • (el ~) të premten • (el próximo viernes) të premten tjetër
 • sábado
 • e shtúnë (def: e shtuna) • (el ~) të shtunën
 • domingo
 • e díel (def: e diela) (Gheg: /e dill/) • (el ~) të díelën