✉ Tratamientos personales

Español

Persa

  • don (tratamiento)
  • --
  • señor
  • ãqâ (pl -yân) • (el ~ Jones) ãqâ-ye Jones (ac en ã) • (el ~ Alí) ºali ãqâ • (señoras y señores) jânomhâ va ãqâyân
  • señora
  • jânom • (la señora Nowxzad) jânome nowxzâd • (~ Pari) Pari jânom [Pari es un nombre de pila] • (dama, ~) bânu (pl bânuvân)
  • señorita
  • jânom