👪 La familia

Español

Persa

 • abuela
 • mâdarbozorg
 • abuelo
 • dâdâx, pedarbozorg
 • antepasado
 • --
 • esposa
 • zan
 • familia
 • jânevâdeh
 • hermana
 • jâhar [escrito 'javâhar']
 • hermano (v.tb.'hermana', 'hermanos')
 • barâdar • ('grand frère') dâdâx (usado en ej como apelativo)
 • hija
 • dojtar
 • hijo
 • pesar (=chico)
 • hijos
 • --
 • madre
 • mâdar (pl mâdarân, col madarhâ, madarâ), mâmân
 • marido
 • --
 • nieto
 • naveh
 • padre
 • pedar (pl pedarân, coloq pedarhâ /pedarâ/), bâbâ
 • padres
 • --
 • tía
 • --
 • tío
 • (paterno) ºamu • (el ~ X) ºamu X