🧰 Verbos relacionados con el trabajo y la utilidad

Español

Maltés

  • contratar
  • --
  • despedir
  • (el Southampton despide a Mark Hughes) Southampton ikeċċu Mark Hughes (en PS: keċċew)
  • trabajar
  • ħadem [PR naħdem taħdem jaħdem/taħdem, naħdmu taħdmu jaħdmu; PS ħdimt ħdimt ħadem/ħadmet, ħdimna ħdimtu ħadmu; I aħdem aħdmu; PP maħdum / maħduma (pl maħdumin)]