👉 Demostrativos

Español

Maltés

 • este (dem)
 • dan / din (pl dawn / dawn) • (esta tienda) dan il-ħanut • (ésta es la tienda) dan hu l-ħanut • (estos barcos) dawn il-vapuri
 • ese (dem)
 • v.'aquel'
 • aquel (dem)
 • dak / dik (pl dawk / dawk) • (esa señora) dik is-sinjura • (ésta es la señora) dik hija s-sinjura
 • este (pron (ant: éste))
 • v.'este'
 • ese (pron (ant: ése))
 • --
 • aquel (pron (ant: aquél))
 • --
 • esto
 • --
 • eso (v.tb. 'eso de, a')
 • --
 • aquello
 • --