⚙ Otras preposiciones

Español

Maltés

 • a (CD/CI)
 • lil, (+art) lill • (¿qué le dirás al señor?) x' se tgħidlu lis-sinjur? • (+nombre propio) lil • (a Robert) lil Robert • (expresó sus condolencias a los familiares…) esprimiet il-kondoljanzi tagħha għall-qraba…
 • a causa de
 • minħabba, mħabba fi
 • a consecuencia de
 • --
 • a pesar de
 • minkejja, b'daqshekk, madankollu • (~ de que) allvolja (avolja), minkejja, għad illi, kieku ma, għalkemm
 • acerca de
 • --
 • además de
 • --
 • alrededor de (aprox, cantidad)
 • --
 • como
 • bħal, (+art) bħall, ('comme') kif • (...como parte de un proceso de vigilancia continuo) bħala parti minn proċess ta' monitoraġġ kontinwu • (como la ADHD…) bħal ADHD
 • contra (tb: en ~ de)
 • (protestan contra la corrupción) jipprotestaw kontra l-korruzzjoni
 • de (relación / posesión)
 • ta' (a vs: t'; +art: tal) [tiegħi, tiegħek, tiegħu / tagħha; tagħna tagħkom tagħhom] • (de la tienda) tal-ħanut
 • en vez de
 • --
 • excepto
 • ħlief
 • frente a
 • --
 • para (prep)
 • għal • (!'pour') għalfejn (!uso), sabiex (!uso)
 • pro
 • --
 • según
 • (según sus estimaciones) skont l-estimi tiegħu
 • sin
 • bla, mingħajr • (sin precedente) bla preċedent
 • sobre (prep, acerca de)
 • --