✏ Destrezas en una clase

Español

Maltés

 • anotar
 • --
 • aprender
 • għallem [PR ngħallem tgħallem jgħallem / tgħallem, ngħallmu tgħallmu jgħallmu; PS għallimt għallimt għallem / għallmet, għallimna għallimtu għallmu; I għallem għallmu] • (?) [PR 6 jitgħallmu]
 • copiar
 • --
 • corregir
 • --
 • dar (clases)
 • --
 • enseñar (instruir)
 • --
 • entrenar
 • --
 • equivocarse
 • --
 • escribir
 • kiteb [PR nikteb tikteb jikteb/tikteb, niktbu tiktbu jiktbu; PS ktibt ktibt kiteb/kitbet, ktibna ktibtu kitbu; I ikteb iktbu]
 • estudiar
 • studja • (¿qué estudias?) x' tistudja?
 • fallar (tb: juez)
 • --
 • firmar
 • --
 • leer
 • qara' • [PR naqra taqra jaqra/taqra, -- -- jaqraw] • (lee el artículo) aqra l-artiklu
 • pintar
 • --
 • rellenar
 • --
 • revisar
 • --
 • significar
 • --