7️⃣ Números

Español

Maltés

 • cero
 • --
 • uno
 • wieħed / waħda • (uno de mis grandes amigos) wieħed mill-akbar ħbieb tiegħi
 • dos (v.tb.'los dos')
 • tnejn • (dos libros) żewġ kotba
 • tres
 • tlieta
 • cuatro
 • erbgħa
 • cinco
 • ħamsa • (cinco hombres) ħames irġiel
 • seis
 • sitta
 • siete
 • sebgħa
 • ocho
 • tmienja
 • nueve
 • disgħa
 • diez
 • għaxra • (diez años) għaxar snin
 • once
 • ħdax
 • doce
 • tnax
 • trece
 • tlettax
 • catorce
 • erbatax
 • quince
 • ħmistax
 • dieciséis
 • sittax
 • diecisiete
 • sbatax
 • dieciocho
 • tmintax
 • diecinueve
 • dsatax
 • veinte (incluye tb ejs 21-29)
 • għoxrin • (20 personas) 20 persuna • (21) wieħed u għoxrin
 • treinta (incluye tb ejs 31-39)
 • tletin
 • cuarenta
 • erbgħin
 • cincuenta
 • ħamsin
 • sesenta
 • sittin
 • setenta
 • sebgħin
 • ochenta
 • tmenin
 • noventa
 • disgħin
 • cien
 • mija (!uso) • (102) mija u tnejn
 • mil (tb: miles)
 • elf • (2.000) elfejn • (5.000) ħamest elef • (10.000) għaxart elef • (11.000) ħdax-il elf • (24.000) erbgħa u għoxrin elf • (1000 palabras) elf kelma
 • millón
 • miljun (!uso)