🏃 Verbos de movimiento intransitivos

Español

Maltés

 • abrirse
 • --
 • acercarse
 • --
 • andar (v irr [PS ANDUVE])
 • --
 • asistir
 • --
 • bajar
 • --
 • caer (v.tb.'caerse', 'caérsele')
 • waqqa' [PR nwaqqa' twaqqa' jwaqqa' / twaqqa', nwaqqgħu twaqqgħu jwaqqgħu; PS waqqajt waqqajt waqqa' / waqqgħet, waqqajna waqqajtu waqqgħu; I waqqa' waqqgħu] • (¿qué ha caído sobre su cabeza?) x'waqa' fuq rasu?
 • caerse (v.tb.'caérsele')
 • waqqa' [PR nwaqqa' twaqqa' jwaqqa' / twaqqa', nwaqqgħu twaqqgħu jwaqqgħu; PS waqqajt waqqajt waqqa' / waqqgħet, waqqajna waqqajtu waqqgħu; I waqqa' waqqgħu]
 • caminar
 • --
 • correr
 • --
 • dar la vuelta (dar media vuelta)
 • --
 • dar media vuelta
 • --
 • dar una vuelta
 • --
 • dar vueltas
 • --
 • deslizarse
 • --
 • dirigirse
 • --
 • entrar
 • daħal / jidħol [PR nidħol tidħol jiđhol, nidħlu tidħlu jidħlu, PS dħalt dħalt daħal / daħlet, dħalna dħaltu daħlu]
 • estar de pie
 • --
 • girar
 • --
 • ir
 • mar [PR immur tmur imur/tmur, immorru tmorru imorru; PS mort mort mar/marret, morna mortu marru; I mur morru] • (esta noche iremos a bailar) il-lejla mmorru (!n-?) niżfnu • (cuando vaya (yo) a Gozo, visitaré la iglesia Ta'Pinu) meta mmur Għawdex, jiena nżur il-knisja Ta'Pinu • (mañana iré al mercado) għada, sejjer is-suq • (fuimos a nadar) aħna morna ngħumu • (no fuimos) ma morniex • ((dinero) que irá a un fondo...) ...li se jmorru f'fond... • (Walter no ha ido a pescar) Walter ma marx jistad • (no quiero ir a la escuela) jien ma rridx immur l-iskola
 • irse
 • (fr 'partir') mar [PR nmur tmur jmur / tmur, nmorru tmorru jmorru; PS mort mort mar / marret, morna mortu marru; I mur morru] • (¿cuándo te vas?) meta se titilqu?
 • levantarse
 • qam
 • llegar
 • wasal [PS wasalt wasalt wasal/waslet, wasalna wasaltu waslu; PR nasal tasal jasal/tasal naslu taslu jaslu; I asal aslu] • (GT: llegó en noviembre) …kienet f'Novembru
 • marchar
 • --
 • moverse
 • tħarrek 5 nitħarrek tħarrikt
 • nadar
 • [PR jgħum] • (fuimos a nadar) aħna morna ngħumu
 • navegar
 • baħħar (2) nbaħħar baħħart, nnaviga (11) ninnaviga nnavigajt
 • pasar (vi espacio)
 • --
 • pasar (entrar)
 • --
 • pasar (otros)
 • --
 • pasear
 • --
 • ponerse de pie
 • --
 • regresar
 • --
 • rodar
 • --
 • salir
 • ħareġ / joħroġ [PR noħroġ toħroġ joħroġ/toħroġ, noħorġu toħorġu joħorġu; I oħroġ oħorġu; I oħroġ oħorġu] • (mi madre salió conmigo) ommi ħarġet miegħi
 • saltar
 • --
 • sentarse
 • (tampoco capaz de sentarse en una silla) lanqas kapaċi jpoġġi fuq siġġu
 • subir
 • tela' (tala') (1) nitla' tlajt • (vt) tella' (talla') 2 ntella' tellajt
 • trasladarse
 • --
 • tropezar
 • --
 • tumbarse
 • --
 • venir (v.tb.'que viene')
 • (¿quién vino?) min ġie? • (Paula vino a tu casa) Pawla ġiet għandek • (ven) ejja
 • volar
 • --
 • volver (i / t)
 • (estos volvieron tarde) dawn daħlu tard
 • zambullirse
 • --