📥 Preposiciones de lugar

Español

Maltés

 • a (lugar)
 • lil, (+art) lill, (a vs simplemente art)
 • a lo largo de
 • għal għonq it-triq (!ej)
 • a través de
 • (de un lado a otro) minn naħa għall-oħra • (de un extremo a otro) minn tarf għall-iehor • ('au milieu') fin-nofs
 • alrededor de (lugar)
 • --
 • ante (prep)
 • --
 • bajo (prep)
 • --
 • cerca de
 • ħdejn _
 • de (origen)
 • minn (+art mill-…) • (de la membresía…) mis-sħubija…
 • debajo de
 • taħt _
 • delante de
 • --
 • dentro de
 • --
 • desde
 • --
 • detrás de
 • --
 • en (lugar…)
 • fi, (a veces) f' • (+art) fil, (+art+voc) fl-/għ/h); (en el pozo) fil-bir; (en el aeropuerto) fl-ajruport; (en el aire) fl-ajru; (en el suelo) fl-art; (en qué...) f'liema…; () ġo (!uso), għal (!uso); (en Malta) f'Malta; (en Barcelona) f'Barċellona
 • en casa de
 • ('chez') għand [għandi, għandek, għandu / għandha; għandna għandkom għandhom]
 • en medio de
 • --
 • encima de (v.tb.'por encima de')
 • fuq _
 • enfrente de
 • --
 • entre
 • bejn • ('among') fost • (entre A y B) bejn A u B • (entre nosotros) fostna • (…y el autismo entre otros) u l-awtiżmu fost oħrajn
 • fuera de
 • barra _
 • hacia
 • sa (a vs: s'; + art: sal), ('vers') lejn
 • hasta (v.tb.'hasta luego'; tb 'hasta pronto')
 • --
 • junto a
 • --
 • lejos de
 • bogħod mill-
 • por encima de
 • --
 • sobre (prep, encima de)
 • fuq (encima de) • dwar (acerca de) • ('about', !sdo) madwar
 • tras
 • wara