🎲 Adjetivos relacionados con la probabilidad

Español

Maltés

  • imposible
  • --
  • posible
  • possibbli, li hu minnu / li hi minnha • (es ~) jista' jkun • (hacer lo ~) tħabat (5) nitħabat thäbatt
  • probable
  • --