😏 Verbos de deseo

Español

Maltés

  • desear
  • --
  • esperar (desear)
  • --
  • pasar (no dar importancia, no querer)
  • --
  • preferir
  • --
  • querer (v.tb. 'sin querer')
  • ried [PR irrid trid irid/trid, irridu tridu iridu; PS ridt ridt rad/radet, ridna ridtu radu; I rid ridu] • (quiero ver…) irrid nara… • (queremos ver…) irridu naraw • (¿qué quieres hacer?) xi trid tagħmel? • (no quiero ir a la escuela) jien ma rridx immur l-iskola • (no quiero) ma rridx