🏃 Verbos de movimiento intransitivos

Español

Ucraniano

 • abrirse
 • --
 • acercarse
 • --
 • andar (v irr [PS ANDUVE])
 • (v.'kilómetro')
 • asistir
 • --
 • bajar
 • --
 • caer (v.tb.'caerse', 'caérsele')
 • --
 • caerse (v.tb.'caérsele')
 • --
 • caminar
 • --
 • correr
 • (v.'kilómetro')
 • dar la vuelta (dar media vuelta)
 • --
 • dar media vuelta
 • --
 • dar una vuelta
 • --
 • dar vueltas
 • --
 • deslizarse
 • --
 • dirigirse
 • --
 • entrar
 • (podemos ~?) mózhna zajtý?
 • estar de pie
 • --
 • girar
 • --
 • ir
 • (a pie) xodyty (!) / pitý, (en vehículo) ïxaty [- - -, ïdemo - -] • (¿quieres ir al partido?) bazhajesh pity na match? • (vamos (en vehículo) al teatro de ópera) my ïdemo do opernoho teátru • (usted puede ir allí a pie ('se rendre')) vy mózhete distátysja tudý píshky
 • irse
 • --
 • levantarse
 • --
 • llegar
 • (mañana llega a nuestra casa mi tío) zavtra do nas pryïzhdzháje mij djád'ko
 • marchar
 • --
 • moverse
 • --
 • nadar
 • --
 • navegar
 • --
 • pasar (vi espacio)
 • --
 • pasar (entrar)
 • --
 • pasar (otros)
 • --
 • pasear
 • --
 • ponerse de pie
 • --
 • regresar
 • --
 • rodar
 • --
 • salir
 • vyxódyty [vyxódzhu] / výjty
 • saltar
 • --
 • sentarse
 • --
 • subir
 • --
 • trasladarse
 • --
 • tropezar
 • --
 • tumbarse
 • --
 • venir (v.tb.'que viene')
 • [PS pryjshov / pryjshla]
 • volar
 • litaty, letity • (…vuela el tiempo) líne chas
 • volver (i / t)
 • (vi) vernuty [PR vernu vernesh verne, vernemo vernete vernut']
 • zambullirse
 • --