🐶 Animales

Español

Ucraniano

 • abeja
 • --
 • animal
 • --
 • asno
 • --
 • buey
 • --
 • caballo
 • kin' (GA konjá D konévi (-jú) I koném L koní (-évi) V kónju!; pl N kóni GA kónej D kónjam I kín'my (kónjamy) L kónjax)
 • cerdo (n)
 • --
 • elefante
 • --
 • gallina
 • --
 • gato
 • kit
 • insecto
 • --
 • león
 • --
 • lobo
 • --
 • mono (n)
 • --
 • mosca
 • --
 • oveja
 • --
 • perro
 • --
 • pez
 • --
 • pájaro
 • --
 • vaca
 • --