👵 Personas según la edad

Español

Ucraniano

 • adulto
 • --
 • anciano
 • --
 • bebé
 • --
 • chica
 • --
 • chico
 • xlópets' (GA xlóptsja DL xlóptsevi I xlóptsevi V xlópche!; pl N xlóptsi GA xlóptsiv D xlóptsjam I xlóptsjamy L xlóptsjax)
 • hombre
 • cholovík
 • individuo
 • --
 • muchacho
 • xlópets' хлопець (ac: xlóptsja) • (f) dívchyna
 • mujer (v.tb.esposa)
 • zhinka
 • niña
 • --
 • niño
 • xlopchyk • (~s) dity діти
 • persona
 • --